BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG THCS THUẬN THÀNH - NĂM HỌC 2016-2017

 

GIỚI THIỆU VỀ BAN GIÁM HIỆU NHÀ TRƯỜNG

 

TT

Họ và tên

Năm sinh

Dân tộc

Ngày vào Đảng

Chuyên

môn

Phụ trách

1

Hiệu trưởng - Đỗ Ngọc Tuấn

Số ĐT: 0944044121

1959

Kinh

04.10.1984

Vật lý

Phụ trách chung, phụ trách công tác tài chính, cơ sở vật chất.

2

Phó Hiệu trưởng - Lê Thùy Dương

Số ĐT: 0983052705

1983

Kinh

28.11.2009

Toán

Phụ trách công tác chuyên môn, công tác quản lý học sinh